شوراي اسلامي  شهر جديد هشتگرد
1399/بهمن/1
متن خبر
نمایشگاه پیشگیری از آسیب های اجتماعی در شهرداری شهرجدید هشتگرد برگزار شد
نمایشگاه پیشگیری از آسیب های اجتماعی در شهرداری شهرجدید هشتگرد برگزار شد
1399/مرداد/5 11:5:21

نمایشگاه پیشگیری از آسیب های اجتماعی در شهرداری شهرجدید هشتگرد برگزار شد
همزمان با آغاز هفته بهزیستی نمایشگاه پیشگیری از آسیب های اجتماعی به همت کانون همرهان اندیشه فردا، اداره بهزیستی شهرستان ساوجبلاغ و معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری در شهرداری شهرجدید هشتگرد برگزار شد.
در حاشیه برگزاری این نمایشگاه رئیس شورای اسلامی، سرپرست شهرداری، مشاورین اجرایی، رئیس اداره بهزیستی شهرستان، معاون پیشگیری از آسیب های اجتماعی اداره بهزیستی و مسؤول کانون همرهان اندیشه فردا ضمن بازدید از نمایشگاه باحضور در واحدهای مختلف شهرداری کتاب "مهارت های زندگی" را به پرسنل اهدا نمودند.
شايان ذكر است کتاب "مهارت های زندگی" به شهروندان و بازدید کنندگان نمایشگاه پیشگیری از آسیب های اجتماعی نيز اهدا گرديد

.