شوراي اسلامي  شهر جديد هشتگرد
1401/تير/11
متن خبر
وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر(قسمت سوم)
وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر(قسمت سوم)
1398/مهر/10 9:0:21
تصویب نامگذاری معابر، میادین، خیابانها، کوچه و کوی در حوزه شهری و همچنین تغییر نام آنها.

بدون شک مطالبات شهروندی از مسئولان ، نقش کلیدی در حل مشکلات و نارسائیهای شهری دارد.

هر چه این مطالبات ، آگاهانه تر و با شناخت صحیح از وظایف دستگاه ها صورت پذیرد، امکان تحقق مطالبات و درخواستها بیشتر خواهد شد.

ما برآنیم تا هر روز ، با اشاره به بخشی از وظایف شوراهای اسلامی شهر شما شهروندان عزیز را در پیگیری و تحقق مطالبات و خواسته هایتان، یاری رسانیم.

یکی از وظایف شوراهای شهر که در قانون هم به آن اشاره شده به شرح زیر است:

تصویب نامگذاری معابر، میادین، خیابانها، کوچه و کوی در حوزه شهری و همچنین تغییر نام آنها.