شهرداری شهر جدید هشتگرد
1399/دي/28
متن خبر
اجراي طرح توسعه كارآفريني در شهرجديد هشتگرد
اجراي طرح توسعه كارآفريني در شهرجديد هشتگرد
1397/آبان/25 20:56:55
جلسه توسعه كارآفريني باحضور شهردار، اعضاي شوراي اسلامي و مديرعامل شركت عمران شهرجديد هشتگرد و اساتيد دانشگاه تهران در دفتر شوراي اسلامي برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي و شهرداري شهرجديد هشتگرد، جلسه توسعه كارآفريني باحضور شهردار، اعضاي شوراي اسلامي و مديرعامل شركت عمران شهرجديد هشتگرد و اساتيد دانشگاه تهران در دفتر شوراي اسلامي برگزار شد.
در اين جلسه ضمن برشمردن ارتباط تنگاتنگ ايجاد كسب و كار، حضور نيروي جوان و جوياي شغل در جامعه و توسعه پايدار، بر ضرورت ايجاد كارآفريني تأكيد شد.
در اين نشست تخصصي مديريت شهري عملياتي شدن هرچه سريعتر طرح هاي پژوهشي را عنوان و بااشاره به جمعيت پذير بودن شهر، توسعه شهرجديد را در گرو ايجاد اشتغال، مشاركت شهروندان و مسئولين دوشادوش هم و در نهايت ايجاد توسعه پايدار مطرح كردند.
در انتها يك ساختمان اداري به عنوان مركز پژوهشي و اجراي طرح توسعه در اختيار گروه قرار داده شد.
شايان ذكر است با تحويل اين ساختمان اداري به زودي شاهد آغاز فعاليت هاي طرح توسعه كارآفريني در شهرجديد هشتگرد خواهيم بود.