شهرداری شهر جدید هشتگرد
1399/دي/28
متن خبر
جلسه بررسی ابعاد مختلف قرارداد بیست میلیارد تومانی با شرکت تجهیزات ایمنی راه های کشور
جلسه بررسی ابعاد مختلف قرارداد بیست میلیارد تومانی با شرکت تجهیزات ایمنی راه های کشور
1397/آبان/25 20:44:47
جلسه هماهنگی مهندس آقائی شهردار شهرجدید هشتگرد و مدیران شهرداری با شرکت تجهیزات ایمنی راه های کشور در خصوص بررسی ابعاد مختلف قرارداد بیست میلیارد تومانی برگزار شد.

عمده مسائل مطرح شده در قراداد فی مابین شهرداری با شرکت تجهیزات ایمنی راه های کشور می توان به پایش تصویری سطح شهر(نصب دوربین های امنیتی )،خط کشی معابر و رنگ آمیزی جداول،اجرای المانهای نوری و زیباسازی میادین و پارکها و معابر و گذرهای شهری،نصب تابلوهای راهنمایی و رانندگی و راهنمای مسیر در سطح شهر،اجرای روشنایی معابر و بلوارهای اصلی شهر،نصب ایستگاه های اتوبوس،ساماندهی دکه ها و ... اشاره داشت.