شهرداری شهر جدید هشتگرد
1399/دي/28
متن خبر
مزایده عمومی در خصوص فروش قطعات با کاربری مسکونی
مزایده عمومی در خصوص فروش قطعات با کاربری مسکونی
1397/آبان/29 11:30:9

مزایده عمومی در خصوص فروش قطعات با کاربری مسکونی

مهلت فروش اسناد:97/8/27 لغایت 97/9/8

برای کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور قراردادهای شهرداری شهرجدید هشتگرد مراجعه نموده و یا با شماره 02644266400-3 تماس حاصل فرمایید.