شهرداری شهر جدید هشتگرد
1399/مرداد/17
متن خبر
آگهی تجدید مزایده در خصوص اجاره واحد های تجاری شهرداری شهرجدید هشتگرد
آگهی تجدید مزایده در خصوص اجاره واحد های تجاری شهرداری شهرجدید هشتگرد
1397/آذر/20 13:44:28

آگهی تجدید مزایده در خصوص اجاره واحد های تجاری شهرداری شهرجدید هشتگرد

مهلت فروش اسناد:97/8/18 لغایت 97/9/28

برای کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور قراردادهای شهرداری شهرجدید هشتگرد مراجعه نموده و یا با شماره 02644266400-3 تماس حاصل فرمایید

 

اطلاعیه

 

تبلیغات