شهرداری شهر جدید هشتگرد
1399/مرداد/17
متن خبر
تحويل كيسه هاي حاوي ماسه و نمک به شهروندان توسط شهرداری شهرجديد هشتگرد
تحويل كيسه هاي حاوي ماسه و نمک به شهروندان توسط شهرداری شهرجديد هشتگرد
1397/آذر/15 13:29:59

تحويل كيسه هاي حاوي ماسه و نمک به شهروندان توسط شهرداری شهرجديد هشتگرد
پس از خرید و دپوي کیسه های حاوی نمک و ماسه در مسیرهای ورودی شهر، میادین و بلوارهای اصلی و همچنين قرار دادن در محوطه مراکز تجاری، اداری و تحويل به مدارس و مهد کودک های سطح شهر جديد هشتگرد، شهرداری شهرجدید هشتگرد اقدام به تحویل شن و ماسه به شهروندان جهت استفاده در مواقع یخبندان و لغزندگی نمود.
شهروندان محترم می توانند همه روزه جهت تحویل شن و ماسه مورد نیاز به سوله موتوري واحد خدمات شهری شهرداری شهرجديد هشتگرد از ساعت ٨ لغايت ١٤ مراجعه نمايند.

اطلاعیه

 

تبلیغات