شهرداری شهر جدید هشتگرد
1399/دي/28
متن خبر
توزیع رایگان نهال در مدارس شهرجدید هشتگرد همزمان با روز درختکاری
توزیع رایگان نهال در مدارس شهرجدید هشتگرد همزمان با روز درختکاری
1397/اسفند/16 13:26:56

توزیع رایگان نهال در مدارس شهرجدید هشتگرد همزمان با روز درختکاری

شهرداری_شهرجدیدهشتگرد باحضور اولیاء، مربیان و مسئولین شهری اقدام به کاشت نهال در مدارس این شهر نمود.
در این طرح 12 مدرسه شهرجدید هشتگرد نهال رایگان دریافت نموده و همزمان با توزیع کیسه های جمع آوری زباله و دستکش های بهداشتی توسط شهرداری، دانش آموزان نسبت به پاکسازی مدارس و در ادامه با توضیحات کارشناس آموزشی فضای سبز کاشت نهال در محوطه داخلی مدرسه اقدام نمودند.
آینده توسعه شهری به دست دانش آموزان امروزی رقم می خورد از همین رو، مناسب سازی محوطه مدارس، توزیع بذرهای درختان در بین دانش آموزان و اقداماتی که باعث می‌شود دانش آموزان محیط مدرسه را به یک محیط پرنشاط و سبز تبدیل کننداز جمله اموراتی است که با همکاری شهرداری و مدارس پیگیری می شود.
از آنجایی که مسئولیت نگهداری از فضای سبز شهری تنها بر عهده یک ارگان نیست و نیازمند مشارکت همه شهروندان است و همچنین بهره‌مندی از فضای سبز مناسب و زندگی در محیطی آرام و بی دغدغه موجب رشد فکری و روحی کودکان می‌شود، باید همه شهروندان و به خصوص دانش آموزان به عنوان نسل جدید شهروندان برای حفظ، نگهداری و توسعه فضای سبز مشارکت جدی داشته باشند.