شهرداری شهر جدید هشتگرد
1399/بهمن/7
متن خبر
ساعت حرکت اتوبوس ها از شهرجدیدهشتگرد به تهران و بلعکس در ایام نوروز
ساعت حرکت اتوبوس ها از شهرجدیدهشتگرد به تهران و بلعکس در ایام نوروز
1397/اسفند/17 14:36:21

ساعت حرکت اتوبوس ها از شهرجدیدهشتگرد به تهران و بلعکس در ایام نوروز

به اطلاع شهروندان محترم می رساند،
ساعت حرکت میدلباس ها تا تاریخ ۱۶ فروردین ماه کنسل گردید،
لذا شهروندان گرامی جهت تردد از اتوبوس های شهرجدیدهشتگرد به تهران استفاده نمایند.