شهرداری شهر جدید هشتگرد
1399/دي/29
متن خبر
برگزاری کارگاه پیشگیری ازحوادث چهارشنبه سوری در مدارس شهرجدیدهشتگرد
برگزاری کارگاه پیشگیری ازحوادث چهارشنبه سوری در مدارس شهرجدیدهشتگرد
1397/اسفند/16 13:29:27

برگزاری کارگاه پیشگیری ازحوادث چهارشنبه سوری در مدارس شهرجدیدهشتگرد

 با توجه به روزهای پایانی سال ۱۳۹۷ و فرارسیدن آخرین چهارشنبه سال ، جهت آشنایی دانش آموزان با حوادث ناگوار پیش آمده در روزچهارشنبه سوری هر سال و آموزش و پیشگیری از حوادث احتمالی ، یک کارگاه آموزشی یک روزه با حضور کارشناسان اطفاء حریق آتش نشانی شهرداری شهرجدیدهشتگرد در مدارس پسرانه مهرورزان و دبیرستان دخترانه گلستان برگزار گردید.

گفتنی است پیش از این نیز کارشناسان آتش نشانی شهرجدیدهشتگرد با حضور در مدارس بعثت، حضرت رقیه(س)،خوارزمی
و محدثه کارگاه آموزشی برگزار نموده اند و این کارگاه در تمامی مدارس و دانشگاه برگزار خواهد شد.