شهرداری شهر جدید هشتگرد
1399/دي/29
متن خبر
آگهی تجدید مزایده عمومی و مزایده عمومی در خصوص اجاره واحد های تجاری
آگهی تجدید مزایده عمومی و مزایده عمومی در خصوص اجاره واحد های تجاری
1397/دي/15 8:56:33

آگهی تجدید مزایده عمومی و مزایده عمومی در خصوص اجاره واحد های تجاری شهرداری شهرجدید هشتگرد

مهلت فروش اسناد:97/10/13 لغایت 97/10/24

برای کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور قراردادهای شهرداری شهرجدید هشتگرد مراجعه نموده و یا با شماره 02644266400-3 تماس حاصل فرمایید