شهرداری شهر جدید هشتگرد
1399/بهمن/9
متن خبر
شمس الله ارمندئی به عنوان ریاست شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد انتخاب شد
شمس الله ارمندئی به عنوان ریاست شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد انتخاب شد
1397/دي/11 7:56:4

پس از برگزاری مراسم تحلیف عضو علی البدل، انتخابات اعضای هیئت رئیسه شهرجدیدهشتگرد نیز برگزار شد تا سرنوشت چند ماه آینده دومین سال پنجمین دوره شورای اسلامی تعیین گردد و بر این اساس شمس الله ارمندئی با پنج رای به عنوان ریاست شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد انتخاب شد‌.