شهرداری شهر جدید هشتگرد
1399/دي/29
متن خبر
فراخوان مجدد در خصوص بهسازی و زیر سازی و آسفالت معابر سطح شهرجدید هشتگرد
فراخوان مجدد در خصوص بهسازی و زیر سازی و آسفالت معابر سطح شهرجدید هشتگرد
1397/دي/18 9:55:21

فراخوان مجدد در خصوص بهسازی و زیر سازی و آسفالت معابر سطح شهرجدید هشتگرد

تحویل اسناد مناقصه:97/10/23 لغایت 97/11/3 به مدت 10 روز کاری

برای کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور قراردادهای شهرداری شهرجدید هشتگرد مراجعه نموده و یا با شماره 02644266400-3 تماس حاصل فرمایید