شهرداری شهر جدید هشتگرد
1399/بهمن/7
متن خبر
آگهی مزایده عمومی جهت تفکیک و جداسازی پسماند
آگهی مزایده عمومی جهت تفکیک و جداسازی پسماند
1397/دي/1 10:13:23

آگهی مزایده جهت تفکیک و جداسازی پسماند

مهلت فروش اسناد:97/10/8 لغایت 97/10/18

برای کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور قراردادهای شهرداری شهرجدید هشتگرد مراجعه نموده و یا با شماره 02644266400-3 تماس حاصل فرمایید.