شهرداری شهر جدید هشتگرد
1399/دي/29
متن خبر
آگهی مناقصه مجدد عمومی در خصوص خرید گل و گیاه
آگهی مناقصه مجدد عمومی در خصوص خرید گل و گیاه
1397/دي/12 11:27:14

آگهی مناقصه مجدد عمومی در خصوص خرید گل و گیاه

مهلت فروش اسناد:97/10/12 لغایت 97/10/23

برای کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور قراردادهای شهرداری شهرجدید هشتگرد مراجعه نموده و یا با شماره 02644266400-3 تماس حاصل فرمایید