شهرداری شهر جدید هشتگرد
1399/بهمن/7
متن خبر
آگهی تجدید مناقصه عمومی در خصوص پلاک کوبی درختان
آگهی تجدید مناقصه عمومی در خصوص پلاک کوبی درختان
1397/دي/12 11:33:12

آگهی تجدید مناقصه عمومی در خصوص پلاک کوبی درختان

مهلت فروش اسناد:97/10/19 لغایت 97/10/30

برای کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور قراردادهای شهرداری شهرجدید هشتگرد مراجعه نموده و یا با شماره 02644266400-3 تماس حاصل فرمایید