شهرداری شهر جدید هشتگرد
1399/دي/28
متن خبر
آگهی تجدید مناقصه در خصوص احداث دیوار حائل با بلوک بتنی در پارک گلستان
آگهی تجدید مناقصه در خصوص احداث دیوار حائل با بلوک بتنی در پارک گلستان
1397/دي/8 9:35:29

آگهی تجدید مناقصه در خصوص احداث دیوار حائل با بلوک بتنی در پارک گلستان

مهلت فروش اسناد:97/10/4 لغایت 97/10/15

برای کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور قراردادهای شهرداری شهرجدید هشتگرد مراجعه نموده و یا با شماره 02644266400-3 تماس حاصل فرمایید