شهرداری شهر جدید هشتگرد
1399/دي/29
متن خبر
برگزاری کارگاه آموزشی تحت عنوان
برگزاری کارگاه آموزشی تحت عنوان "زنده مانی یا زندگانی"
1397/دي/19 9:37:59

کارگاه آموزشی تحت عنوان "زنده مانی یا زندگانی" با حضور علاقمندان در مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری شهرجدیدهشتگرد برگزار شد.

این کارگاه در راستای رویکرد جدید مرکز در حوزه برنامه ریزی دوره های آموزشی کوتاه مدت با هدف آشنایی هرچه بیشتر مخاطبین و اقشار گوناگون جامعه هدف با ضروریات سبک زندگی ، به اجرا درآمد.
شایان ذکر است که بر مبنای نیازسنجی و شناسایی مخاطبین و جامعه هدف، این دوره ها در امتداد رویکرد سبک زندگی تداوم خواهد داشت.