شهرداری شهر جدید هشتگرد
1399/دي/28
متن خبر
بازدید تیم ایمنی آتش نشانی شهرجدید هشتگرد از ایستگاه متروی شهید قاسم سلیمانی
بازدید تیم ایمنی آتش نشانی شهرجدید هشتگرد از ایستگاه متروی شهید قاسم سلیمانی
1399/آبان/24 10:27:37

بازدید تیم ایمنی آتش نشانی شهرجدید هشتگرد از ایستگاه متروی شهید قاسم سلیمانی

تیم ایمنی آتش نشانی شهرجدید هشتگرد از ایستگاه مترو این شهر باهدف تأمین ایمنی شهروندان در استفاده از اماکن عمومی بازدید کرد و ضمن بازدید موارد ایمنی را متذکر شد.

در این بازدید که مهندس ایمنی خط 5 مترو نیز این تیم را همراهی می کرد، تمامی چک لیست‌ها و نکات ایمنی توسط کارشناسان سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهیه شده و در اختیار کارشناسان مترو قرار گرفت.

شایان ذکر است تیم ایمنی سازمان آتش نشانی شهرداری برابر وظیفه خود نسبت به بازدید ایمنی از مراکز تجمعی و عمومی در فواصل مختلف اقدام می‌کند. پیش از این نیز بازدید رایگان از مدارس و مهدهای کودک سطح شهرو آموزش نکارت ایمنی به دانش آموزان و کارمندان ادارات مختلف شهری در دستور کار آتش نشانی بوده که نسبت به انجام آن اقدام نموده اند.

همچنین با آغاز فصل سرد سال و استفاده از بخاری های گازی موارد مربوط به ایمنی وسایل گرمایشی مورد توجه می باشد و شهروندان محترم می توانند دراینخصوص از کارشناسان آموزش آتش نشانی موضوعات مربوطه را پیگیری نمایند.