شهرداری شهر جدید هشتگرد
1400/مرداد/3
متن خبر
آگهی مزایده عمومی در خصوص اجاره دکه ورودی شهر
آگهی مزایده عمومی در خصوص اجاره دکه ورودی شهر
1399/آذر/2 10:24:35

آگهی مزایده عمومی در خصوص اجاره دکه ورودی شهر

مهلت فروش اسناد:99/9/9 لغایت 99/9/18

برای کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور قراردادهای شهرداری شهرجدید هشتگرد مراجعه نموده و یا با شماره 02644266400-3 تماس حاصل فرمایید