شهرداری شهر جدید هشتگرد
1399/دي/28
متن خبر
آگهی مناقصه عمومی در خصوص اجرای پروژه عمرانی
آگهی مناقصه عمومی در خصوص اجرای پروژه عمرانی
1399/آذر/1 13:9:21

آگهی مناقصه عمومی در خصوص اجرای پروژه عمرانی

مهلت فروش اسناد:99/9/8 لغایت 99/9/17

برای کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور قراردادهای شهرداری شهرجدید هشتگرد مراجعه نموده و یا با شماره 02644266400-3 تماس حاصل فرمایید