شهرداری شهر جدید هشتگرد
1399/دي/28
متن خبر
آگهی مناقصه عمومی در خصوص خرید مخزن زباله 660 لیتری
آگهی مناقصه عمومی در خصوص خرید مخزن زباله 660 لیتری
1399/آذر/4 13:36:6

آگهی مناقصه عمومی در خصوص خرید مخزن زباله 660 لیتری

مهلت فروش اسناد:99/9/4 لغایت 99/9/13

برای کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور قراردادهای شهرداری شهرجدید هشتگرد مراجعه نموده و یا با شماره 02644266400-3 تماس حاصل فرمایید