شهرداری شهر جدید هشتگرد
1399/دي/28
متن خبر
تخصيص ٢ دستگاه ميدل باس جهت جابه جايى مسافران فاز 7 به ايستگاه مترو شهرجديد به صورت رايگان
تخصيص ٢ دستگاه ميدل باس جهت جابه جايى مسافران فاز 7 به ايستگاه مترو شهرجديد به صورت رايگان
1399/آذر/4 13:40:55

مديريت شهرى شهرجديد هشتگرد در راستاى تسهيل در دسترسى شهروندان ساكن فاز ٧ به استفاده از مترو اقدام به تخصيص ٢ دستگاه ميدل باس جهت جابه جايى مسافران به ايستگاه مترو شهرجديد به صورت رايگان نمود.
مسير حركت اين ميدل باس ها طبق زمانبندى حركت مترو از انتهاى فاز ٧ (جنب پروژه اسكان سازه) آغاز شده و در ادامه از مسير بلوار امير كبير، بلوار امام رضا(ع)، بلوار بهشت، بلوار گوهران به ايستگاه مترو شهرجديد هشتگرد خواهد رسيد.
حركت ميدل باس ها در روزهاى تعطيل طبق زمانبندى حركت مترو با ٤٥ دقيقه تأخير آغاز مى گردد.
همچنين هزينه رفت و برگشت مسافرين در اين طرح رايگان مى باشد.
شايان ذكر است به زودى در ساير فازهاي شهرجديد هشتگرد امكان استفاده از اين خدمت از طرف مديريت شهرى جهت رفاه حال ساير شهروندان فراهم خواهد شد.