شهرداری شهر جدید هشتگرد
1399/بهمن/2
متن خبر
دیدار رئیس نظام مهندسی شهرجدیدهشتگرد با مهندس مجذوب شهردار شهرجدیدهشتگرد
دیدار رئیس نظام مهندسی شهرجدیدهشتگرد با مهندس مجذوب شهردار شهرجدیدهشتگرد
1399/آذر/27 13:38:1

دیدار رئیس نظام مهندسی شهرجدیدهشتگرد با مهندس مجذوب شهردار شهرجدیدهشتگرد

در این دیدار بر ضرورت همکاری های فی مابین شهرداری  و نظام مهندسی در جلوگیری از ساخت و سازهای بدون مجوز و غیر اصولی،بررسی راهکارهای همکاری و تعامل هر چه بیشتر و اقدامات صورت گرفته شده به گفتگو پرداختند.