شهرداری شهر جدید هشتگرد
1399/دي/28
متن خبر
قطع هر نوع درخت و یا نابود کردن آن در محدوده و حریم شهرها، بدون کسب مجوز از شهرداری ممنوع می باشد.
قطع هر نوع درخت و یا نابود کردن آن در محدوده و حریم شهرها، بدون کسب مجوز از شهرداری ممنوع می باشد.
1399/آذر/8 14:20:45

قطع هر نوع درخت و یا نابود کردن آن در محدوده و حریم شهرها، بدون کسب مجوز از شهرداری ممنوع می باشد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی و شهرداری شهرجدید هشتگرد، عباس احمدوند مسئول فضای سبز شهرداری در واکنش به قطع یک اصله درخت در شهرجدید گفت: قطع هر نوع درخت و یا نابود کردن آن در محدوده و حریم شهرها، بدون کسب مجوز از شهرداری ممنوع می باشد.
احمدوند در پی قطع بدون مجوز یک اصله درخت در شهرجدید هشتگرد توضیح داد: متأسفانه روز گذشته خبر دار شدیم یکی از پیمانکاران شرکت عمران بدون مکاتبه با شهرداری و اخذ مجوز از کمیسیون قطع اشجار اقدام به جاده سازی و در ادامه قطع یک اصله درخت در مسیر پروژه نموده است.
بلافاصله پس از دریافت این خبر تیمی از کارشناسان شهرداری و فضای سبز به محل اعزام و پس از رؤیت، موضوع به اطلاع کلانتری شهرجدید رسانده شد. در ادامه پس از تنظیم صورتجلسه شکایت از ادامه کار پیمانکار مربوطه جلوگیری به عمل آمد.
مسئول فضای سبز شهرداری توضیح داد: ماده یک قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها که در سال 1359 به تصویب رسید و در سال 1388 اصلاح گردید مقرر کرده است:‌ "به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درختان، قطع هر نوع درخت و یا نابود کردن آن به هر طریق در معابر، میادین، بزرگراه‌ها، پارک‌ها، بوستان‌ها، باغات و نیز محل‌هایی که به تشخیص شورای اسلامی شهر، باغ شناخته شوند، در محدوده و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری و رعایت ضوابط مربوطه ممنوع است."

ایشان تصریح کرد: باتوجه به اقدام صورت گرفته شده، پیمانکار مربوطه می بایست جریمه قطع درخت را به حساب شهرداری واریز نماید تا درختان جايگزين خريدارى و كاشته شود و مجوز ادامه فعالیت دوباره نامبرده از سمت شهرداری صادر گردد.
احمدوند در انتها با گلایه از اخبار منتشر شده در فضاى مجازى در تخریب مدیریت شهری و متهم نمودن فضای سبز شهری اذعان داشت: خبر منتشر شده در فضاى مجازى دراينخصوص صحيح نمى باشد و پیمانکار مربوطه مجوز فعالیت عمرانی را از شرکت عمران بدون دریافت مجوز قطع اشجار از شهرداری کسب نموده بود كه بلافاصله از ادامه فعاليت نامبرده جلوگيري شد و شرکت مذکور می بایست جهت ادامه کار مجوزهای لازم را از شهرداری اخذ نماید.