شهرداری شهر جدید هشتگرد
1399/بهمن/2
متن خبر
ملاقات عمومی مهندس مجذوب شهردار شهرجدیدهشتگرد
ملاقات عمومی مهندس مجذوب شهردار شهرجدیدهشتگرد
1399/دي/1 12:37:3

ملاقات عمومی مهندس مجذوب شهردار شهرجدیدهشتگرد

دوشنبه هر هفته ساعت ۱۴ الی ۱۶ در سالن جلسات شهرداری

لطفا متقاضیان محترم جهت هماهنگی حضور در جلسه با شماره تلفن ۴۴۲۶۶۴۱۴ در سا۶ت اداری تماس حاصل نمایید.