شهرداری شهر جدید هشتگرد
1399/بهمن/1
متن خبر
آگهی فراخوان مجددعمومی در خصوص انتخاب سرمایه گذار ذیصلاح جهت مشارکت در ساخت مجتمع
آگهی فراخوان مجددعمومی در خصوص انتخاب سرمایه گذار ذیصلاح جهت مشارکت در ساخت مجتمع
1399/ارديبهشت/14 8:0:13

آگهی فراخوان مجددعمومی در خصوص انتخاب سرمایه گذار ذیصلاح جهت مشارکت در ساخت مجتمع

مهلت فروش اسناد:99/2/17 لغایت 99/2/27

برای کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور قراردادهای شهرداری شهرجدید هشتگرد مراجعه نموده و یا با شماره 02644266400-3 تماس حاصل فرمایید