شهرداری شهر جدید هشتگرد
1399/بهمن/6
متن خبر
احداث بوستان بانوان با ۲۸هزار مترمربع در شهرجدیدهشتگرد
احداث بوستان بانوان با ۲۸هزار مترمربع در شهرجدیدهشتگرد
1399/ارديبهشت/31 9:15:15

احداث بوستان بانوان با ۲۸هزار مترمربع در شهرجدیدهشتگرد

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی و شهرداری شهرجدید هشتگرد،تسطح،خاکبرداری و دیوارچینی بوستان بانوان توسط شهرداری_شهرجدیدهشتگرد در حال انجام می باشد.