شهرداری شهر جدید هشتگرد
1399/بهمن/1
متن خبر
به مناسبت روز كارگر از كارگران حوزه معاونت خدمات شهرى شهردارى شهرجديد هشتگرد باحضور شهردار و اعضاى شوراى اسلامى تجليل به عمل آمد
به مناسبت روز كارگر از كارگران حوزه معاونت خدمات شهرى شهردارى شهرجديد هشتگرد باحضور شهردار و اعضاى شوراى اسلامى تجليل به عمل آمد
1399/ارديبهشت/13 7:54:46

به مناسبت روز كارگر از كارگران حوزه معاونت خدمات شهرى شهردارى شهرجديد هشتگرد باحضور شهردار و اعضاى شوراى اسلامى تجليل به عمل آمد.
🔅همچنين به صورت ويژه از ١٥ تن از كارگران نمونه در اين روز تقدير شد.
🔅مهندس آقائى تلاش و از خودگذشتگى كارگران شهردارى بابت يك سال تلاش صورت گرفته شده مخصوصا در ٢ ماه گذشته در بحث شيوع ويروس كرونا كه در خط مقدم مبارزه با ويروس كرونا بادرنظرگرفتن خطرات احتمالى موجود با تمام وجود به شهروندان شهرجديد هشتگرد خدمات رسانى كردند را قابل تقدير و تحسين ويژه دانست.
🔅فاطمه جليلى رئيس شوراى اسلامى نيز ضمن تبريك روز كارگر بااشاره به تلاش كارگران هميشه در صحنه شهردارى كه با تلاش و از خودگذشتگى در ايام مختلف سال مشغول خدمات رسانى مى باشند از شهروندان درخواست كرد ضمن همكارى با اين عزيزان و رعايت شأن و منزلت ايشان در راه كاهش حجم كارى عزيزان قدم بردارند.