شهرداری شهر جدید هشتگرد
1399/بهمن/1
متن خبر
توسعه بانکداری الکترونیک ، نیاز و الزام شهرهای جدید و رو به توسعه
توسعه بانکداری الکترونیک ، نیاز و الزام شهرهای جدید و رو به توسعه
1399/ارديبهشت/10 10:50:44

" توسعه بانکداری الکترونیک ، نیاز و الزام شهرهای جدید و رو به توسعه "
فاطمه جلیلی رئیس شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد ، به دنبال انحلال شعبه بانک کشاورزی در این شهر ، ضمن ابراز گله مندی از این اقدام ، از مسئولین امر در حوزه سرپرستی شعب و سایر مسئولین مرتبط خواست با توجه به روند رو به توسعه شهر جدید هشتگرد و زحمات و پیگیریهایی که جهت استقرار ادارات و دستگاههای خدمات رسان انجام گرفته است ، توجه و اهتمام بیشتری در حفظ و توسعه این امکانات صورت پذیرد.
این شهر با توجه به وسعت ، گستردگی و جمعیت حدود ۷۰ هزار نفری و فعالیت تنها سه بانک ملی ، مسکن و رفاه ، نیازمند توجه هرچه بیشتر از سوی مسئولین مربوطه برای پیگیری این نیاز  واقعی از سوی شهروندان می باشد.
جلیلی با بیان اینکه یکی از ضرورتهای امروز در شهرها ، کاهش اتلاف وقت و استفاده  موثر از زمان است ، تسهیل و تسریع در ارائه خدمات بانکی ، توسعه بانکداری الکترونیکی ، بهره مندی مشتریان و شهروندان از خدمات جدید بانکی ، کاهش حجم مراجعات در راستای جلب رضایت شهروندان عزیز را از الزامات کیفیت بخشی به زندگی شهروندی در شرایط امروز جامعه عنوان نمود.
جلیلی در پایان از اعلام آمادگی مدیریت شهری در خصوص تعامل فیمابین با   بانکهایی شد که ضمن ارائه خدمات نوین بانکی به شهروندان ، بتوانند مدیریت شهری را در ایجاد ، توسعه و تکمیل فعالیتهای عمرانی ، یاری رسانند.