شهرداری شهر جدید هشتگرد
1399/بهمن/1
متن خبر
شهرداری شهرجدید هشتگرد با کابل کشی، تعمیر و نصب پایه های چراغ نسبت به تأمین روشنایی بوستان ها، میادین و فضاهای سبز شهری اقدام نمود
شهرداری شهرجدید هشتگرد با کابل کشی، تعمیر و نصب پایه های چراغ نسبت به تأمین روشنایی بوستان ها، میادین و فضاهای سبز شهری اقدام نمود
1399/ارديبهشت/13 7:27:21

شهرداری شهرجدید هشتگرد با کابل کشی، تعمیر و نصب پایه های چراغ نسبت به تأمین روشنایی بوستان ها، میادین و فضاهای سبز شهری اقدام نمود

 در پی خرابی سیستم روشنایی برخی از بوستان های شهر و همچنین نیاز برخی فضاهای سبز به تأمین روشنایی و با هدف ایجاد جلوه های زیبای بصری و تأمین امنیت بوستان ها، سیستم روشنایی بوستان های ولیعصر(عج)، جانبازان و دیبا، گلخانه شهرداری و آتش نشانی ناحیه فاز 7  به همت شهرداری برقرار گردید.
🔅در این راستا به منظور مرتفع شدن مشکل روشنایی فضاهای سبز، شهرداری با نصب 10 پایه روشنایی در میدان امام خمینی(ره)، 50 پایه چراغ در جاده تندرستی فاز 1 و تعمیر و باز سازی برج نوری میدان امام خمینی(ره) نسبت به کابل کشی، رفع اتصالی و ایجاد روشنایی این اماکن اقدام کرد.
🔅همچنین با نصب پایه چراغ و کابل کشی به زودی روشنایی میدان های مهر، شهدای فشند و یادبود به همت واحد تأسیسات شهرداری تأمین خواهد شد.
🔅از شهروندان عزیز درخواست می گردد تا در حفظ و نگهداری بوستان ها و فضاهای سبز شهری و علی الخصوص  سیستم روشنایی بوستان ها کوشا باشند.