شهرداری شهر جدید هشتگرد
1399/بهمن/6
متن خبر
آگهی فراخوان مزایده به شماره 99/370  در خصوص واگذاری املاک در قالب اجاره
آگهی فراخوان مزایده به شماره 99/370 در خصوص واگذاری املاک در قالب اجاره
1399/ارديبهشت/17 12:36:2

آگهی فراخوان مجددعمومی در خصوص واگذاری املاک در قالب اجاره

مهلت فروش اسناد:99/2/17 لغایت 99/2/27

برای کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور قراردادهای شهرداری شهرجدید هشتگرد مراجعه نموده و یا با شماره 02644266400-3 تماس حاصل فرمایید