شهرداری شهر جدید هشتگرد
1399/بهمن/1
متن خبر
مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره، مدیران شرکت عمران و جمعى از مسئولين با اعضای شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد به مناسبت نهم اردیبهشت روز شورا ديدار كردند
مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره، مدیران شرکت عمران و جمعى از مسئولين با اعضای شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد به مناسبت نهم اردیبهشت روز شورا ديدار كردند
1399/ارديبهشت/10 11:28:3

مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره، مدیران شرکت عمران و جمعى از مسئولين با اعضای شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد به مناسبت نهم اردیبهشت روز شورا ديدار كردند
🔅در این دیدار دکتر حق لطفی مدیر عامل شرکت عمران  ضمن تبریک روز شورا به اعضای شورا از مساعدت و همراهی شورا  در انجام برنامه ها و پروژه های شرکت عمران تقدیر  و تشکر کردند. مدیرعامل شرکت عمران  با اشاره به اینکه مردم انتظاری جز تلاش برای توسعه و آبادانی شهر از مدیران ندارند افزودند گسترش هماهنگی، همفکری و تعامل بیشتر بین مدیریت شهری است که موفقیت بیشتر و به تبع آن رضایت مندی شهروندان را به دنبال خواهد داشت، لذا  شرکت عمران جهت رسیدن به این مهم از تمام ظرفیتهای خود استفاده  خواهد کرد . اعضای شورای اسلامی نیز  در این دیدار تاکید کردند ، باید مشکلات را بر اساس اولویت بندی در دستور کار قرار دهیم و با یک برنامه‌ریزی مناسب همراه با همفکری مدیریت شهری و شرکت عمران در جهت رفع مشکلات شهر تلاش کنیم.
🔅شايان ذكر است فرمانده حوزه مقاومت بسيج برادران و رئيس نظام مهندسى شهرجديد هشتگرد نيز در اين نشست حضور داشتند.