شهرداری شهر جدید هشتگرد
1399/بهمن/1
متن خبر
همزمان با فرارسيدن نهم اردى بهشت ماه سالروز تشكيل شوراهاى اسلامى شهر و روستا اصغر آقائى شهردار شهرجديد هشتگرد در پيامى اين روز را گرامى داشت
همزمان با فرارسيدن نهم اردى بهشت ماه سالروز تشكيل شوراهاى اسلامى شهر و روستا اصغر آقائى شهردار شهرجديد هشتگرد در پيامى اين روز را گرامى داشت
1399/ارديبهشت/10 11:5:53

همزمان با فرارسيدن نهم اردى بهشت ماه سالروز تشكيل شوراهاى اسلامى شهر و روستا اصغر آقائى شهردار شهرجديد هشتگرد در پيامى اين روز را گرامى داشت. متن پيام به شرح ذيل
مى باشد :

بسمه تعالى
« و امرهم شوري بينهم »
هيچ قومي مشورت نكردند جز آنكه به بهترين امور هدايت يافتند.​ پيامبر اعظم(صلی الله علیه و آله و سلم)

⚜️نهـم اردیبهشت مصـداق بارز آیه ” و امرهم شورا بینهم“در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است که نشانگر نقش اساسی مردم در مشارکت جمعی برای تصمیمات شهری است.

🔅بدينوسيله ضمن گرامیداشت سالروز شکیل شورای محترم اسلامی شهر و روستا به عنوان برآیند خرد جمعی و تجلی حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش، فرا رسیدن این روز را به حضور اعضاى محترم شوراى اسلامى شهرجديد هشتگرد تبریک عرض نموده، موفقیت روزافزون اين عزيزان را در دستیابی به اهداف وزین مدنظر در راستای توسعه، عمران و آبادانی روزافزون شهر جدید هشتگرد در سال" جهش تولید" و در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) از درگاه باریتعالی آرزومندم.
اصغر آقائى/شهردار شهرجديد هشتگرد