شهرداری شهر جدید هشتگرد
1399/بهمن/6
متن خبر
پيگيرى خواسته به حق شهروندان درخصوص ممانعت از ورود دام به حريم شهرى شهرجديد هشتگرد در جلسه مشترك مديريت شهرى
پيگيرى خواسته به حق شهروندان درخصوص ممانعت از ورود دام به حريم شهرى شهرجديد هشتگرد در جلسه مشترك مديريت شهرى
1399/ارديبهشت/17 10:10:37

پيگيرى خواسته به حق شهروندان درخصوص ممانعت از ورود دام به حريم شهرى شهرجديد هشتگرد در جلسه مشترك مديريت شهرى
🔅در نشستى كه با حضور شهردار و اعضاى شوراى اسلامى، دهيارى فشند، منابع طبيعى و محيط زيست در دفتر شوراى اسلامى برگزار شد راه هاى مقابله با ورود گله داران و چرانيدن گوسفندان در  محدوده حريم شهرى شهرجديد هشتگرد و لزوم عبور دام از مسير تعيين شده مطرح شد.
🔅در اين نشست موارد ذيل مطرح و به تصويب رسيد:
- مصوب شد پيگيرى هاى لازم از طريق منابع طبيعي، محيط زيست و دهيارى فشند درخصوص آندسته از حق و حقوق دامداران كه بايد سال هاى گذشته توسط شركت عمران صورت مى گرفت و انجام نشده است صورت گيرد.
- يكي از حقوق پيگيرى نشده دامداران تخصيص زمين مناسب جهت صنعتي شدن دامداري بوده است كه سه ارگان فوق مى بايست پيگيرى لازم دراينخصوص را صورت دهند.
- مسئوليت توجيح دامداران درخصوص عدم ورود به حريم شهرى مشخص شهرجديد هشتگرد با دهيارى فشند مى باشد.
_ شهرداری شهرجديد هشتگرد كما فى السابق در راستای ممانعت از ورود خسارت و ضررهای جبران ناپذیر به زیرساخت ها، پارک ها، درختان، فضای سبز، مناطق مسکونی و دیگر نقاط مختلف شهر و همچنین محفاظت از بهداشت عمومی و سلامت شهروندان و درجهت اجرای به حق درخواست های شهروندی دراینخصوص، ضمن هماهنگی با مسئولین مربوطه و تعیین مسیر تردد دام، از ورود هرگونه دام به حریم شهرجدید هشتگرد ممانعت به عمل مى آورد و درصورت رؤیت هرگونه چرای غیر قانونی دام به شدت با افراد خاطی برخورد نموده و ضمن ضبط گله به مراجع قضایی معرفی می گردند.
_ شايان ذكر است
جرايم سنگينى درخصوص ورود دام به حريم شهرى شهرجديد هشتگرد درنظر گرفته شده است كه ضرورى است گله داران محترم ضمن توجه به مسير مشخص شده چراى دام به محدوده شهرى ورود نكنند تا شامل اجراى جرايم فوق نشوند.