شهرداری شهر جدید هشتگرد
1400/تير/1
متن خبر
غرس نهال توسط نابینایان در روز درختکاری
غرس نهال توسط نابینایان در روز درختکاری
1399/اسفند/16 8:21:18

کاشت نهال با دستان بینا

نهال توسط نابینایان همزمان با روز درختکاری در شهرجدیدهشتگرد غرس شد.