شهرداری شهر جدید هشتگرد
1400/مرداد/3
متن خبر
آغاز دوره جدید توزیع فیش های اخذ عوارض نوسازی و ممیزی در سطح شهر ،
آغاز دوره جدید توزیع فیش های اخذ عوارض نوسازی و ممیزی در سطح شهر ،
1399/اسفند/14 10:25:41

اطلاعیه

باعنایت به آغاز دوره جدید توزیع فیش های اخذ عوارض نوسازی و ممیزی در سطح شهر و حضور کارشناسان شهرداری درب منازل، به اطلاع شهروندان محترم شهرجدید هشتگرد می رساند:

 

يكي ازانواع عوارض ثابت ساليانه كه صاحبان املاك مي بايست درجهت حمايت از اجراي طرح هاي عمراني و توسعه شهري به شهرداري پرداخت نمايند، عوارض نوسازي است. باتوجه به اينكه اغلب واحدهاي احداثي در شهر فاقد سند مالكيت بوده و يا پس از اخذ سند به شهرداري مراجعه ننموده و اطلاعات ملكي و مالكيت خود را به روز رساني نكرده اند، لازم است شهروندان محترم فيش هاي سال جاري را براساس فرمول دست راست(شمارش واحدهاي آپارتماني از اولين طبقه ي داراي واحد با گردش دست راست) شناسايي، فيش واحد خود را انتخاب و قبل از پايان سال مبادرت به واريز آن نمایند.

همچنین شهروندان محترم می توانند با پرداخت به موقع عوارض از تخفیف 10 درصدی درنظرگرفته شده در فیش های صادره استفاده نمایند و درغیر اینصورت علاوه بر حذف تخفیف مذکور جریمه تأخیر محاسبه و اعمال خواهد شد.

شهرداري ها به لحاظ تعريف قانوني، مؤسسات عمومي مردم نهاد غيردولتي محسوب شده و به لحاظ درآمد تابع بودجه ساليانه دولت نمي باشند. به عبارت بهتر شهرداري ها برابر مصوبات و مقررات قانوني نسبت به اخذ انواع عوارض اعم از عوارض صدورپروانه، صدورگواهي عدم خلاف، صدور پايانكار، عوارض ساليانه املاك(سطح شهر يا نوسازي) اقدام و براساس بودجه ازقبل تعريف شده ي ساليانه به مصرف پروژه ها و طرح هاي شهري مي رسانند.

لازم به ذكراست عوارض دريافتي نوسازي تماماً صرف طرح هاي عمراني از قبيل ايجاد پارك هاي محله اي، لاشه چيني معابر، ايجاد تأسيسات شهري از جمله سالن هاي ورزشي و ... خواهد شد.