شهرداری شهر جدید هشتگرد
1400/فروردين/26
متن خبر
طرح ساماندهی تابلو صنوف در شهرجدیدهشتگرد آغاز شد
طرح ساماندهی تابلو صنوف در شهرجدیدهشتگرد آغاز شد
1399/بهمن/26 10:15:21

شهردار شهرجدیدهشتگردازآغاز اجرای طرح ساماندهی تابلوهای اصناف خبر داد و گفت: با توجه به اینکه ایجاد وحدت بصری در تابلوها نقش بسزایی در هماهنگی نما و زیبایی شهری دارد، واحد زیباسازی اجرای طرح ساماندهی تابلوهای اصناف را در دستور کار خود قرار داده است.
محسن مجذوب افزود: طرح بهسازی سیما و منظر شهری و رفع ناهنجاری های شهر در قالب ساماندهی تابلوهای صنوف با هماهنگی صاحبان اصناف اجرا می شود.
وی با اشاره به اینکه هر یک از واحدهای صنفی اجازه دارندپس از اخذ مجوز ، تابلو شناسایی بر روی سر در محل کسب خود نصب کنند، افزود: طرح ساماندهی تابلوی مطابق با استاندارد و شیوه‌نامه اجرا می شود که در این شیوه نامه اندازه تابلو و همچنین محل نصب آن در اساسنامه مشخص شده است.
شهردار به ساماندهی نخستین تجاری اشاره داشت و گفت:با هماهنگی صورت گرفته شده با هیئت مدیره مجتمع تجاری فدک در مرحله اول تابلوهای نصب شده در نما جمع آوری شد و سپس تابلوهای معرفی صنف داخل مجتمع به شکلی زیبا و یکدست نصب گردید و در ادامه سازه ای متناسب در ورودی مجتمع برای معرفی هرچه بهتر خدمات کسبه در ورودی تجاری ها نصب خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد این روند برای ساماندهی سایر تجاری ها ادامه خواهد داشت تا شاهد حذف زواید بصری ناشی از نصب تابلوهای تبلیغاتی بدون مجوز در سطح شهر باشیم.