شهرداری شهر جدید هشتگرد
1399/دي/28
متن خبر
آگهی مناقصه عمومی در خصوص آبیاری فضای سبز شهرداری شهر جدید هشتگرد
آگهی مناقصه عمومی در خصوص آبیاری فضای سبز شهرداری شهر جدید هشتگرد
1399/تير/19 11:20:26

آگهی مناقصه عمومی در خصوص آبیاری فضای سبز شهرداری شهر جدید هشتگرد

مهلت فروش اسناد:99/4/26 لغایت 99/5/4

برای کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور قراردادهای شهرداری شهرجدید هشتگرد مراجعه نموده و یا با شماره 02644266400-3 تماس حاصل فرمایید