شهرداری شهر جدید هشتگرد
1399/دي/28
متن خبر
تأمين روشنایی میدان امام خمینی(ره) تا میدان شهدای فشند شهرجدید هشتگرد
تأمين روشنایی میدان امام خمینی(ره) تا میدان شهدای فشند شهرجدید هشتگرد
1399/تير/17 7:58:9

با پیگیری های شورای اسلامی و همت شرکت عمران روشنایی میدان امام خمینی(ره) تا میدان شهدای فشند،شهرجدیدهشتگرد توسط شرکت توزیع برق تأمین خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی و شهرداری شهرجدید هشتگرد، سرپرست شهرداری و اعضای شورای اسلامی پیرامون تأمین روشنایی معابر شهری با ریاست شرکت توزیع برق دیدار کردند.
در این نشست یکی از درخواست های مهم شهروندی از مدیریت شهری درخصوص تأمین روشنایی معابر شهری مطرح گردید و ضمن پیگیری تعامل و همکاری میان دستگاه های مختلف خدمات رسان و بررسی نقشه های وضع موجود بر هم افزایی جهت حل مشکلات روشنایی معابر شهری تأکید شد.
در ادامه رئیس شرکت توزیع برق شهر با تأکید بر خدمات مثبت ارائه شده و تعامل خوب با مدیریت شهری گفت: با کوشش نیروهای اداره برق تاکنون 45 هزار انشعاب در شهرجدیدهشتگرد نصب گردیده است و این روند باتوجه به درخواست های شهروندی ادامه خواهد داشت.

همچنین تأمین روشنایی میدان امام خمینی(ره) تا میدان شهدای فشند شهرجدید هشتگرد در راستای افزایش خدمات، و افزایش امنیت و رفاه شهروندان با پیگیری های شورای اسلامی و به همت شرکت عمران و همکاری شرکت توزیع برق شهرجدید در آینده ای نزدیک صورت خواهد گرفت.
در ادامه این نشست استقرار اداره برق و تحویل مکانی جهت استقرار این دستگاه در شهرجدید هشتگرد مطرح و با استقبال مدیر شرکت توزیع برق شهری روبرو گردید و تصیم گرفته شد دراینخصوص بررسی های لازم صورت گیرد.