شهرداری شهر جدید هشتگرد
1399/بهمن/9
متن خبر
تكميل پروژه هاى نيمه تمام در دستور كار شهردارى شهرجديد هشتگرد
تكميل پروژه هاى نيمه تمام در دستور كار شهردارى شهرجديد هشتگرد
1399/تير/11 9:46:4

تكميل پروژه هاى نيمه تمام در دستور كار شهردارى شهرجديد هشتگرد
به گزارش روابط عمومى شوراى اسلامى و شهردارى شهرجديد هشتگرد، ناصر اميركمالى سرپرست شهردارى از تكميل تكميل پروژه هاى نيمه تمام شهردارى خبر داد.ناصر اميركمالى سرپرست شهردارى با بيان اينكه بزرگترين كار در دوران فعلى اتمام پروژه هاى ناتمام شهرى است گفت: باتوجه به اينكه اتمام و بهره بردارى از طرح ها و پروژه هاى عمرانى نيمه تمام سطح شهر از مطالبات اصلى شهروندان مى باشد ضرررت دارد با اتخاذ راهكارهاى اصولى بر سرعت روند ساخت پروژه هاى نيمه تمام افزود.ايشان در ادامه به برخى از پروژه هاى عمرانى نيمه تمام شهر اشاره كرد و افزود: اولويت مجموعه مديريت شهرى تكميل پروژهاى نيمه تمام بوستان پرستار در فاز ٣، بوستان جلال آل احمد در فاز ٢، جاده تندرستى خليج فارس شمالى، جاده تندرستى بلوار انقلاب و تسريع در پيشرفت فيزيكى پروژه هاى در حال ساخت بوستان شهريار واقع در فاز ٢، بوستان بانوان بلوار بهشت و سالن ورزشى فاز ٧ مى باشد كه ضرورت دارد هرچه سريعتر عمليات عمرانى و اجرايى اين پروژه ها پايان بايد و هرچه زودتر به بهره بردارى برسد.
سرپرست شهردارى افزود: اميدواريم با بهره بردارى از پروژه هاى نيمه كاره سطح شهر ضمن تقويت زيرساخت هاى شهرى زمينه افزايش سطح رفاهى شهروندان را فراهم نماييم.