شهرداری شهر جدید هشتگرد
1399/بهمن/6
متن خبر
جلسه مشترک اعضاى شورای اسلامی، شهرداری و شرکت عمران به میزبانی شهرداری شهرجدید هشتگرد برگزار شد
جلسه مشترک اعضاى شورای اسلامی، شهرداری و شرکت عمران به میزبانی شهرداری شهرجدید هشتگرد برگزار شد
1399/تير/11 9:34:48

جلسه مشترک اعضاى شورای اسلامی، شهرداری و شرکت عمران به میزبانی شهرداری شهرجدید هشتگرد برگزار شد. اين نشست با حضور اعضای شورای اسلامی، سرپرست شهرداری، اعضاى هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت عمران پیرامون موضوعات مختلف شهرى و بررسى صورتجلسات پيشين در شهرداری شهرجدید هشتگرد برگزار گردید. 🔅صدور مجوز شروع عملیات اجرایی و تسطیح پروژه پنج هزار واحد مسکونی اقدام ملی،نامگذاری معابر، خیابان ها، و ... بررسی و ارائه راهکار مشکلات و مسائل مربوط به سایت کارگاهی، بررسی پارک ترافیکی، صدور پایانکار مساکن مهر، تأمین مخازن زباله جهت مساکن مهر، مساعدت شهرداری درخصوص تمدید پایانکارهای موقت به مدت یک سال و ... از جمله مسائلی بود که در این نشست مطرح و به بحث گذاشته شد. 🔅شايان ذكر است اين جلسات مشترك سه جانبه به صورت مستمر جهت هماهنگی بیشتر، بررسى مسائل شهرى و بهبود روند خدمات رسانى و توسعه شهر به صورت دوره اى برگزار مى گردد.