شهرداری شهر جدید هشتگرد
1399/بهمن/6
متن خبر
سرپرست شهردارى شهرجديد هشتگرد به همراه اعضاى شوراى اسلامى همزمان با هفته قوه قضائيه با دادستان ساوجبلاغ ديدار كردند
سرپرست شهردارى شهرجديد هشتگرد به همراه اعضاى شوراى اسلامى همزمان با هفته قوه قضائيه با دادستان ساوجبلاغ ديدار كردند
1399/تير/8 8:32:13

سرپرست شهردارى شهرجديد هشتگرد به همراه اعضاى شوراى اسلامى همزمان با هفته قوه قضائيه با دادستان ساوجبلاغ ديدار كردند.
مديريت شهرى شهرجديد هشتگرد در اين ديدار ضمن بزرگداشت مقام شهيد بهشتى و ياران باوفاى ايشان آغاز هفته قوه قضائيه را تبريك گفتند.
اعضا ضمن بيان مسائل خاص شهرجديد هشتگرد از جمله دومديريتى بودن، گستردگى، پراكندگى جمعيتى، عدم خدمات دهى مناسب ادارات به جهت عدم استقرار در شهر و ...، همكارى مثبت دو ارگان شهردارى و شركت عمران را سرمنشأ خير و بركت براى شهر دانسته و تأكيد كردند اين همكارى ها با آغاز سال جديد شدت گرفته است.
حاضرين در جلسه امنيت و آرامش شهر را اصلى مهم دانسته و عنوان كردند اين موضوع خط قرمز تمامى ارگان هاى شهر و شهرستان مى باشد كه باتمام قوا از آن محافظت خواهند كرد.