شهرداری شهر جدید هشتگرد
1399/بهمن/6
متن خبر
سوگند به قلم و آنچه می آنچه با قلم می نویسند...
سوگند به قلم و آنچه می آنچه با قلم می نویسند...
1399/تير/16 8:7:13

سوگند به قلم و آنچه می آنچه با قلم می نویسند...

قلم، زبان عقل و معرفت و احساس انسان ها و بیان کننده اندیشه و شخصیت صاحب آن است. قلم، زبان دوم انسان هاست. هویت، چیستی و قلمرو قلم بسیار گسترده تر از آن است که در بیان بگنجد.

١٤ تیر ماه روز قلم را خدمت همكاران گرامى و خبرنگاران فرهيخته كه قلم را به رسم امانت به حركت درمى آورند و آن را با انديشه گره گشايى از رنج مردم مقدس مى نمايند تبريك عرض مى نمايم و براى ايشان سلامتى، طول عمر، موفقيت و تعهد به قلم و آنچه مى نگارند از خداوند سبحان آرزو مى كنم.
موفق و سربلند باشيد.

حسين عابدين زاده مدير روابط عمومى شوراى اسلامى و شهردارى شهرجديد هشتگرد