شهرداری شهر جدید هشتگرد
1399/بهمن/6
متن خبر
آگهی تجدید مزایده در خصوص واگذاری املاک در قالب اجاره
آگهی تجدید مزایده در خصوص واگذاری املاک در قالب اجاره
1399/خرداد/1 9:55:50

آگهی تجدید مزایده در خصوص واگذاری املاک در قالب اجاره

مهلت فروش اسناد:99/3/8 لغایت 99/3/21

برای کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور قراردادهای شهرداری شهرجدید هشتگرد مراجعه نموده و یا با شماره 02644266400-3 تماس حاصل فرمایید