شهرداری شهر جدید هشتگرد
1399/دي/29
متن خبر
آگهی مناقصه عمومی در خصوص حفظ و نگهداری و ترمیم و تکمیل ابنیه،تاسیسات برقی،مکانیکیو روشنایی،فضای سبز رمپ و لوپ ورودی شهر،بلوار گوهران و خلیج فارس
آگهی مناقصه عمومی در خصوص حفظ و نگهداری و ترمیم و تکمیل ابنیه،تاسیسات برقی،مکانیکیو روشنایی،فضای سبز رمپ و لوپ ورودی شهر،بلوار گوهران و خلیج فارس
1399/خرداد/19 8:51:40

آگهی مناقصه عمومی در خصوص حفظ و نگهداری و ترمیم و تکمیل ابنیه،تاسیسات برقی،مکانیکیو روشنایی،فضای سبز رمپ و لوپ ورودی شهر،بلوار گوهران و خلیج فارس

مهلت فروش اسناد:99/3/25 لغایت 99/4/3

برای کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور قراردادهای شهرداری شهرجدید هشتگرد مراجعه نموده و یا با شماره 02644266400-3 تماس حاصل فرمایید