شهرداری شهر جدید هشتگرد
1399/بهمن/6
متن خبر
اجرای عملیات لکه گیری معابر طبق درخواست شهروندان محترم شهرجديدهشتگرد
اجرای عملیات لکه گیری معابر طبق درخواست شهروندان محترم شهرجديدهشتگرد
1399/خرداد/2 13:26:36

اجرای عملیات لکه گیری معابر طبق درخواست شهروندان محترم توسط #شهردارى_شهرجديد_هشتگرد به شرح ذیل انجام شد.

فاز یک،کوچه گلشهر دوم
فاز یک،خیابان گلشن
فاز یک،خیابان ورزش
جاده فشند
فاز دو خیابان شریعت جنوبی
خیابان شادمان
خیابان شاهد
خیابان شفاعت
خیابان شریعت شرقی
خیابان شریعت شمالی
خیابان آسایش غربی
کوچه آسایش هفتم
خیابان شادمهر
بلوار ارغوان
کوچه های ارغوان سوم و ششم
بلوار پارک
خیابان گلشن
خیابان آفتاب
خیابان گلشهر
کوچه های گلشهر سوم،چهارم، پنجم،هفتم
خیابان آسمان
سه راه آسمان
کوچه های آسمان یکم،چهارم،
خیابان ستاره جنوبی
بلوار مهتاب جنوبی
کوچه زحل
خیابان کامران
کوچه های کامران یکم و دوم

گفتنی است در سال ۹۸ بیش از ۱۲۴ هزار متر مربع توسط شهرداری عملیات مکانیزه آسفالت و لکه گیری انجام شده بود و مجدد واحد عمران شهرداری از ابتدای اردیبهشت سال جاری نیز طبق درخواست شهروندان در حال اجرای عملیات لکه گیری می باشد.