شهرداری شهر جدید هشتگرد
1399/بهمن/2
متن خبر
اجرای عملیات لکه گیری معابر طبق درخواست شهروندان محترم شهرجدید هشتگرد
اجرای عملیات لکه گیری معابر طبق درخواست شهروندان محترم شهرجدید هشتگرد
1399/خرداد/6 10:12:11

اجرای عملیات لکه گیری معابر طبق درخواست شهروندان محترم توسط شهرداری شهرجدیدهشتگرد به شرح ذیل انجام شد.

۲۷ اردیبهشت الی ۳۱ اردیبهشت

خیابان آفتاب
خیابان گلزار
خیابان کهکشان جنوبی
خیابان خورشید
خیابان خیزران
کوچه خیزران دوم
کوچه خیزران پنجم
خیابان خوشنام