شهرداری شهر جدید هشتگرد
1399/بهمن/6
متن خبر
اطلاعيه واحد نوسازی و ممیزی املاک شهردارى شهرجديد هشتگرد
اطلاعيه واحد نوسازی و ممیزی املاک شهردارى شهرجديد هشتگرد
1399/خرداد/25 14:10:11

اطلاعیه

به اطلاع شهروندان محترم شهرجدید هشتگرد می رساند پیامک هایی که از سامانه سیماک با سرشماره 30006107 به صورت اتوماتیک به شهروندان ارسال می گردد حاوی اطلاعاتی مربوط به املاک آنها می باشد که نکات ذیل دراینخصوص ارائه می گردد:

  • در پیامک ارسال شده، کد یکتای ملک(ش.پ) درج شده است که شهروندان محترم می توانند با استفاده از این شماره نسبت به هرگونه درخواست ملکی از شهرداری، محاسبه و پرداخت عوارض و... اقدام نمایند.
  • باعنایت به اتمام عملیات میدانی برداشت اطلاعات شهری، لازم است آن دسته از شهروندان محترمی که در زمان برداشت اطلاعات ملکی توسط کارشناسان ممیزی، در منزل حضور نداشتند و یا همکاری لازم را نداشته اند، به منظور تکمیل اطلاعات ملکی خود در اولین فرصت به دفتر پیمانکار ممیزی واقع در ضلع شرقی محوطه پارکینگ شهرداری مراجعه نمایند.
  • املاکی که تاکنون افراز نشده اند(تفکیک و صدور سند واحد تفکیکی) کماکان به نام شرکت یا اشخاص سازنده ثبت شده اند. لذا فیش های صادره براساس نام سازنده صادر و توزیع خواهد شد. در این راستا لازم است اشخاصی که موفق به دریافت سند تفکیکی شده اند به دفتر پیمانکار ممیزی مراجعه و نسبت به اصلاح مالکیت ها اقدام نمایند تا فیش های نوسازی به نام مالک صادر و ارسال گردد.
  • چنانچه به هردلیلی فیش های نوسازی سالیانه به دست صاحبان املاک نرسید، مالکین محترم می توانند جهت دریافت فیش نوسازی سالیانه از اواخر آذرماه هرسال با مراجعه به واحد نوسازی و ممیزی املاک شهرداری نسبت به اخذ فیش واحدهای ملکی خود اقدام نمایند. بدیهی است به همراه داشتن کدیکتا الزامی است.
  • هرگونه اعتراض درخصوص مساحت اعیان و سهم العرصه املاک در دفتر پیمانکار ممیزی قابل بررسی و رسیدگی است.
  • مهلت پرداخت عوارض نوسازی همه ساله مطابق قانون پایان سال تعیین شده است که درصورت عدم واریز علاوه بر بازگشت جایزه خوش حسابی(10%عوارض پایه همان سال) به حساب بدهی ملک،9% هم به عنوان زیان دیرکرد واریز در سامانه اعمال می گردد. پیشنهاد می گردد شهروندان محترم جهت برخورداری از موارد درنظرگرفته شده و ممانعت از انباشته شدن بدهی عوارض نوسازی سالیانه، نسبت به تسویه حساب مرتب هرسال اقدام نمایند.

 

نوسازی وممیزی املاک شهرداری شهرجدید هشتگرد