شهرداری شهر جدید هشتگرد
1399/بهمن/7
متن خبر
برگزارى نشست ساماندهى سگ هاى بلاصاحب باحضور تعدادي از شهروندان و سمن هاى شهرجديد هشتگرد
برگزارى نشست ساماندهى سگ هاى بلاصاحب باحضور تعدادي از شهروندان و سمن هاى شهرجديد هشتگرد
1399/خرداد/17 14:24:6

برگزارى نشست ساماندهى سگ هاى بلاصاحب باحضور تعدادي از شهروندان و سمن هاى شهرجديد هشتگرد

🔅طى جلسه اى باحضور رئيس شوراى اسلامى، مديرعامل و هيئت مديره شركت عمران، نمايندگان شهردارى، فرماندارى و حل اختلاف، فرمانده كلانترى، سمن سبز انديشان، نماينده مركز حمايت از حيوانات استان البرز و جمعى از شهروندان موضوع سگ هاى بلاصاحب شهر به بحث و بررسى گذاشته شد.
🔅شايان ذكر است بحث جمع آورى سگ هاى بلاصاحب شهر موضوعى است كه مورد تقاضاى شهروندان بوده و توسط ايشان پيگيرى مى شود كه در اين جلسه مقرر شد موضوع سگ هاى بلاصاحب باحضور ساير نهادهاى مربوطه از جمله بهداشت، محيط زيست و ... به صورت شهرستانى توسط فرماندارى شهرستان پيگيرى گردد.